TRIVSEL OG GEJST

​Trivsel og Gejst er et udviklingsforløb over 6 måneder og henvender sig til teams, som har lyst og vilje til at sætte fokus på trivsel og gejst, men ønsker inspiration og konkrete værktøjer til at strukturere og gennemføre indsatser til at højne teamets trivsel og gejst. Måske kommer der organisationsændringer - eller der har lige været. Måske har teamet ikke helt fundet formlen på at skabe et velfungerende team. Formålet med forløbet er at skabe et stærkt fundament i teamet til at sikre den fortsatte udvikling.

Forløbet er individuelt og tilpasses teamets ønsker, behov og udfordringer. Til måling af arbejdslysten i teamet, tager forløbet udgangspunkt i en aktuel GAIS måling. Efterfølgende arbejdes med indsatser for at højne trivsel og gejst i teamet. Efter hver møde får teamet konkrete handlingsplaner med understøttende værktøjer til at arbejde.

Med Sarah som facilitator af forløbet får I en empatisk, inspirerende og kompetent sparringspartner. Sarah er blandt andet uddannet Arbejdslystkonsulent, en uddannelse, der bygger på GAIS' teoretiske fundament. Du kan læse mere om Sarah her>

​GAIS

GAIS er et datadrevet værktøj til måling af arbejdslyst for den enkelte medarbejder, teamet eller for hele organisationen. GAIS står for God Arbejds Indeks Score og bygger på forskning og videreudvikles løbende.​ GAIS er let at gå til, og gør arbejdslysten forståelig, konkret og håndgribelig. Med GAIS følger praktisk værktøjer til det videre arbejde med arbejdslyst. GAIS måler arbejdslysten på de 7 faktorer: Mening, mestring, medbestemmelse, leder, kollegaer, resultater og balance.

Udbytte for teamet 

 • Fokus på trivsel - det ansvar og den forpligtelse, man har over for sig selv til at skabe de bedste forudsætninger og rammer for at trives godt i arbejdslivet
 • Fokus på gejst - det ansvar og den forpligtelse, man som ansat har over for sine kollegaer og organisationen til at skabe de bedste forudsætninger og rammer for at gøre en værdiskabende forskel
 • Teoretisk viden
 • Konkrete værktøjer til den fortsatte udvikling
 • Øget trivsel og gejst

Udbytte for den enkelte medarbejder

 • Fokus på egen trivsel​
 • Øget opmærksomhed på eget ansvar og forpligtelse
 • Stærkere teamfølelse
 • Øget trivsel og dermed arbejdsglæde
 • Større overskud og mere effektiv
Pris: 30.000 kr. eksklusiv moms og eventuel omkostninger til transport.

​Med i prisen følger:

 • ​GAIS måling ved start og afslutning af forløbet (gratis værktøj)
 • ½ dags workshop ved start
 • ½ dags workshop efter to måneder
 • 2 timers møde (Skype) efter 4 måneder
 • ½ dags workshop efter 6 måneder med aktuel GAIS måling

​Sådan foregår forløbet:
 • ​14 dage før forløbet starter, modtager hver deltager et link via mail til online udfyldelse af skema til besvarelse af en GAIS måling.
 • Når forløbet starter mødes vi en ½ dag. Her gennemgår vi GAIS-rapporten, og ud fra indsigter og viden arbejder vi med indsatser og handlingsplaner til at højne trivsel og gejst i teamet.
 • Efter 2 måneder mødes vi igen, også en ½ dag. Her evaluerer vi effekten af de iværksatte indsatser, og tilpasser indsatserne til korrigerede/nye handlingsplaner for den kommende periode.
 • ​Efter 4 måneder holder vi et to timers Skype møde. Formålet med dette møde er at evaluere de aftale indsatser og eventuelt korrigere, såfremt der måtte være behov for det.
 • 14 dage før forløbets sidste workshop fremsendes mail til link, og hver deltager udfylder en ny GAIS måling.
 • Efter 6 måneder mødes vi for sidste gang. Vi gennemgår den nye GAIS-rapport, evaluerer forløbet og arbejder med indsatser til den fortsatte udvikling af trivsel og gejst i teamet.  ​

Jeg medbringer materiale til gennemførelse af workshops. I sørger for et godt lokale med tavle og projektor samt forplejning.