JER SOM TEAM

​Et stærkt og sammentømret team spiller en vigtig rolle og er en god medspiller for organisationen. Et velfungerende team er samtidig effektiv og resultatskabende, og formår at skab god trivsel og handle ud fra de organisatoriske rammer.

​I vælger et forløb hos Trejst Kompagniet med Sarah Svanberg fordi I har lysten og viljen til at udvikle jer, men kan samtidig godt bruge en, som trygt følger jer på vej.

Kontakt mig gerne for en uforpligtende snak. Jeg tilrettelægger forløb tilpasset jeres behov og ønsker med udgangspunkt i jeres aktuelle situation.

​TEAM UDVIKLING

​Et online forløb, der klæder teamet på til at strukturere og implementere udvikling. TEAM UDVIKLING sikrer teamet et solidt fundament for den fortsatte udvikling som velfungerende team.                

Læs mere her >

​TRIVSEL OG GEJST

Et forløb, der sætter fokus på det ansvar og de forpligtelser medarbejdere har til at skabe de bedste rammer og forudsætninger for at trives godt og gøre en værdiskabende forskel.              

Læs mere her >

​GØR FORSKELLE TIL EN FORDEL

​Brug en teamdag på at blive klogere på, hvordan I bedst udnytter de forskellige kompetencer i teamet og udfylder teamrollerne bedst muligt. JTI og Teamkompasset.

Læs mere her >