Tilbage til Om Trejst

Min passion er at få andre til at lykkedes. Mine egne værdier er ligeværdighed, faglighed, ordentlighed og humør som limen, der binder det hele sammen.

Jeg er en holdspiller, som motiveres af at få andre til at lykkedes

Inspirationen til at etablere Trejst Kompagniet har jeg hentet i min egen praksis som leder. I min tid som leder har jeg været bevidst om at være en god rollemodel med fokus på at kunne inspirere og motivere til den fortsatte udvikling. Samtidig med har jeg formået at skabe tryghed og lyst til udvikling i en tid med forandring. 

Det, jeg bidrager med, og hvorfor jeg er klædt på til at kunne følge dig og dit team godt på vej og gøre en forskel:

• Erfaring – jeg har selv gået vejen. Jeg har i en årrække været personaleleder for afdelinger med op til 20 medarbejdere og har blandt andet haft en stilling som HR- og økonomidirektør. De seneste mange år har jeg været ansat i brancher i stor forandring. Først ejendomsinvesteringsbranchen i finanskrisetiden, og derefter uddannelsessektoren i en tid med reformer og omprioriteringsbidrag.

• Faglig kompetence. Uanset om jeg arbejder med udvikling eller holder et foredrag, så anvender jeg og kombinerer min efterhånden brede faglige kompetence:

✓ Master i ledelses- og organisationspsykologi fra Aalborg Universitet
✓ Arbejdslystkonsulent fra EA Dania
✓ Businesscoach fra Sofia Manning

•  Menneskelig forståelse og indsigt. Hvorfor reagerer en på den måde, når en anden reagerer anderledes? Udover min Master og Coachuddannelse er jeg certificeret i JTI og Teamkompasset fra CfL (Center for Ledelse), hvilket har givet mig stort kendskab og forståelse for den personlige adfærd, personprofiler og gruppedynamikker.

•  Og så brænder jeg for at gøre en forskel for ledere og medarbejdere i administrative funktioner/stabe. Hvis du vil have en faglig dygtig konsulent, så er der mange at vælge mellem. Du skal vælge mig, hvis du:
•  Vil have en, der også brænder for sit fag og for at få dig og dit team til at lykkes vil undgå, at ny viden og gode intentioner efter noget tid blot bliver lagt i skuffen igen, fordi du ikke lige fik handlet på det foretrækker sparring med en, der formår at skabe en tillidsfuld relation, et trygt udviklingsforum og er en kompetent og faglig dygtig formidler

Personligt

Privat bor jeg i Aalborg sammen med min mand, tre børn og bomuldshunden Mario. Jeg har i mange år brugt en del af min fritid på at gøre en forskel i frivillige foreninger; først i Kærby Sport og siden i Gestus Nord.

Jeg forsøger at skabe balance mellem arbejde og familie, og bliver mere og mere bevidst om at øve mig i det, jeg ikke er bedst til. For eksempel sagde jeg på et tidspunkt mit job op som HR- og økonomidirektør. I tiden efter satte jeg mig op i mit sommerhus med det eneste formål at skulle lære at sætte pris på at se græsset gro.

En af mine styrker er, at jeg er mine svage sider bevidst. Jeg er nysgerrig og har stor lyst til at lære nyt – både fagligt og personligt.CV og erfaring

Indehaver af Trejst Kompagniet (april 2019 – nu)

Faglig og personlig udvikling af ledere og medarbejdere i administrative funktioner/stabe. Ved at styrke kompetence, trivsel og produktivitet bliver du værdigivende og resultatskabende for virksomheden som en af arbejdsdagens helte.

CFO og HR, LBN Medical (august 2019 – juli 2020)

Tidsbestemt halvtidsansættelse med fokus på udvikling af 4 områder: 

Strategi: udvikling og implementering i praksis 

Ledergruppe: udvikling og samarbejde 

Afdelinger: udvikling af det tværgående samarbejde (også strategisk indsats) 

Finance: Opbygning af nyt team samt udvikling af medarbejdere ift. kompetencer, trivsel og produktivitet

HR- og økonomidirektør/-chef, TECHCOLLEGE (april 2015 – juli 2018)

Forandringsledelse, sparringspartner for ledelsen, strategi, procesoptimering, personalereduktion, teamudvikling. Opbygning af nyt HR-team. 

Leder med højeste medarbejdertilfredshed ved to trivselsmålinger

Tydelig større arbejdsglæde og fællesskab i afdelingen

Bedre service i organisationen trods færre ansatte i afdelingen

Teamleder/økonomichef, TECHCOLLEGE (december 2012 – marts 2015)

Forandringsledelse, digitalisering, effektivisering, optimering af arbejdsgange

Trivsel og medarbejderudvikling

Regnskabschef, Kristensen Properties (2007 – 2012)

Tidligere kollega udtaler: “Sarahs humør er smittende. Hun bringer positiv, motiverende energi til sit eget og andres arbejde. Fagligt er Sarah flittig, struktureret og pragmatisk og hun er en kompetent og vellidt coach for sine kolleger. Kommunikativt er hun velformuleret og tydelig og formår ofte at italesætte problemstillinger og udfordringer både pro-aktivt, anerkendende og konstruktivt. Derfor er Sarah gerne en central, organisatorisk medspiller.”

Controller/regnskabsassistent (2002 – 2007)

Revisorassistent hos Deloitte (1997 – 2000)

Uddannelser

Master i læreprocesser med specialisering i ledelses- og organisationspsykologi.
Aalborg Universitet (2018 – 2020)
Universitets beskrivelse af uddannelsen: ”Master, der giver dig forskningsbaseret viden om, hvordan du som leder eller konsulent kan bidrage til at understøtte motivation, kreativitet, trivsel, performance og læring i mange forskellige sammenhænge. Som deltager på LOOP sættes din egen faglige og personlige udvikling i fokus. Den understøttes gennem undervisning, samarbejde i læringsgrupper, projektarbejde og gennem deltagelse i et personligt udviklingsforløb.”

Arbejdslystkonsulent
EA Dania (2019)
Skolen skriver om uddannelsen:
Hvad kan en arbejdslystkonsulent:
✓ Skabe et godt samspil mellem kollegaer – både fagligt og socialt
✓ Sikre en god balance og forebygge stress
✓ Bruge viden og værktøjer til at skabe synlig høj arbejdslyst
✓ Bygge bro mellem ledelse og medarbejdere
✓ Bringe perspektiv, viden og netværk ind fra andre virksomheder
✓ Håndtere og løse konflikter på arbejdspladsen

Life- og businesscoach.
Sofia Manning (2017 – 2018)
Sofia Manning om uddannelsen:
”Coaching er et håndværk, der effektivt afdækker, hvorfor mennesker, teams og virksomheder ikke opnår det, de ønsker, og hvad der skal til for, at de gør. Det er en metode, der kan hjælpe mennesker med at bryde negative tanke- og handlemønstre, overkomme forhindringer og udfordringer og erstatte dem med nye, motiverende alternativer. Coaching kan kort sagt flytte mennesker og bruges til hvad som helst og hvor som helst – til glæde for hvem som helst. Coaching kan hjælpe mennesker med at skabe det liv, de drømmer om.
Coaching er en værktøjskasse. Du bliver ikke psykolog eller læge. Du bliver et menneske, der kan skabe resultater ved at stille de rigtige spørgsmål.
Coaching er at motivere til øget præstation i en række sammenhænge: virksomhedsledelse, medarbejderudvikling, vejledning, personlig udvikling, undervisning, relationsarbejde mv.”

Øvrigt:
Certificeret i brug af Jungiansk Typeindeks (JTI) fra cfl (Center for Ledelse)
JTI er et udviklingsværktøj, der er med til at give virksomheden et fælles sprog og som har fokus på at optimere relationer og samarbejdet i virksomheden. JTI er et værktøj, der beskriver de grundlæggende forskelle mellem mennesker og fokuserer på, hvordan forskellighederne kan bruges konstruktivt individuelt såvel som i grupper.
JTI giver et godt afsæt i arbejdet med personlig udvikling, ledertræning og -udvikling, teambuilding, konfliktløsning, forandringsprocesser og lignende udviklingsprocesser.
Certificeret i brug af Teamkompasset fra cfl (Center for Ledelse)
Gør forskelle til fordele – øget forståelse, bedre samarbejde, bedre resultater. Teamkompasset er et udviklingsværktøj, der synliggør hvordan de enkelte medlemmer i teamet supplerer hinanden.