GØR FORSKELLE TIL FORDELE

JTI

JTI profil (Jungiansk Type Indeks) er et udviklingsredskab for såvel dig som dit team. Det tager udgangspunkt i Jungs Typologi og bidrager til at skabe forståelse for egen adfærd og dem, du arbejder sammen med. På den måde kan JTI med 16 forskellige personprofiler anvendes til at skabe værdi og resultater i arbejdslivet.

JTI personprofilen er enkelt at bruge og let at forstå. Den gør det muligt at sige noget om en persons præference i en given situation, uden at personen nødvendigvis behøver at optræde sådan hele tiden. JTI profilen er nyttig i rigtig mange sammenhænge. Den kan hjælpe dig og dit team med at forstå:

 • Ligheder og forskelle mellem en selv og andre mennesker
 • Hvorfor en foretrækker nogle arbejdsopgaver og arbejdsmåder fremfor andre
 • Hvorfor man hurtigt forstår nogle mennesker, mens andre kan opleves som vanskeligere at kommunikere med

Med en JTI personprofil til teamets medarbejdere kan I gøre forskelle i teamet til fordele.

Pris:

​Teamdag med præsentation og gennemgang af JTI 15.000 kr. eksklusiv moms og evt. omkostninger til transport.

I prisen medfølger 6 JTI-profiler. Merpris er 500 kr. pr. ekstra deltager.

​Sådan foregår det:
 • ​14 dage før teamdagen modtager hver deltager et link via mail til online udfyldelse af skema til JTI-profilen. Skemaet består af i alt 56 spørgsmål og tager 15-30 minutter at udfylde.
 • Teamdagen varer hele dagen. Hvis det er bedst for jer, kan vi afsætte tid inden start til at besvare mails mv.
 • Om formiddagen præsenteres og gennemgås de fire personlighedsdimensioner, JTI består af. Til hver dimension vil der være en opgave, der synliggør forskelle i præferencerne.
 • ​Omkring frokosttid får du udleveret din besvarelse, og efter frokosttid er der tid til fordybelse af egen præference med efterfølgende præsentation for teamet
 • ​Om eftermiddagen arbejder teamet med indsatser og handlingsplaner på baggrund af de indsigter og viden, der er kommet frem ved gennemgangen.

Jeg medbringer materiale til gennemførelse af dagen. I sørger for et godt lokale med tavle og projektor samt forplejning i løbet af dagen.

TEAMKOMPASSET

Teamkompasset er et visuelt værktøj, der styrker samspillet i teamet. Teamkompasset arbejder videre med de 16 personprofiler fra JTI, og opererer med 8 forskellige teamroller, der skal varetages i et hvert team for at opnå det optimale udbytte.

Gennem Typologien fra JTI sætter Teamkompasset fokus på teammedlemmernes individuelle forskelligheder og de personlige ressourcer, der findes i teamet. Teamkompasset kobler de personlige ressourcer fra JTI-profilen sammen med forskellige roller og funktioner, som er væsentlige for teamets målopfyldelse.

Formålet med Teamkompasset er at skabe en synlighed i forhold til teamets ressourcer og kompetencer samt opmærksomhed og bevidsthed omkring de roller, som teamet ikke har primære præferencer og kompetence til at udføre. I får svar på:

 • Hvordan teamet supplerer hinanden bedst
 • Hvor den enkelte bedst bidrager
 • ​Ligheder og forskelligheder i teamet
 • Fokus på hvordan kommunikation kan styrke samarbejdet
 • ​Hvordan I tilsammen dækker de forskellige roller i jeres team

​Med Teamkompasset kan I gøre forskelle i teamet til fordele og sikre, at teamet udfylder alle teamroller.

Pris:

​Teamdag med præsentation og gennemgang af Teamkompasset 15.000 kr. eksklusiv moms og evt. omkostninger til transport.

​Det forudsættes, at deltagerne kender sin JTI profil.

​Sådan foregår det:
 • ​​Teamdagen varer hele dagen. Hvis det er bedst for jer, kan vi afsætte tid inden start til at besvare mails mv.
 • ​Først præsenteres de 8 teamroller, Teamkompasset består af.
 • Om formiddagen sætter vi fokus på teamets kompetencer i forhold til teamrollerne
 • ​​​Om eftermiddagen arbejder teamet med indsatser og handlingsplaner på baggrund af de indsigter og viden, der er kommet frem ved gennemgangen.

Jeg medbringer materiale til gennemførelse af dagen. I sørger for et godt lokale med tavle, projektor og god plads samt forplejning i løbet af dagen.