Et godt håndværk eller en god idé kan skabe en forretning.

 

Et stærkt LEDERSKAB sikrer et solidt fundament til en succesfuld virksomhed.

Med et stærkt LEDERSKAB sikrer du et solidt fundament til at skabe succes med din virksomhed

Du har en solid faglig viden og kompetencer, din forretning bygger på. Måske er du blevet iværksætter, fordi du fik en god idé, som nu er blevet dit levebrød. Eller måske har du specialistviden, som du tilbyder andre.

Højest sandsynligt står og falder virksomheden med dig. Du er i høj grad den, der kan sikre succes…men også den, der kan være årsag til, hvis virksomheden ikke klarer sig godt – og måske i sidste ende må dreje nøglen om.

At gå fra at være soloselvstændig til at ansætte medarbejdere er et stort skridt. Det er et stort ansvar og en stor forpligtelse. Det giver heldigvis en masse muligheder – men måske også udfordringer. Det at have en solid faglig viden og kompetencer til et håndværk er i de fleste tilfælde ikke nok til at sikre virksomhedens udvikling og langsigtede succes.

 • Hvordan finder du tid til at udvikle virksomheden?
 • Hvordan udvikler du en strategi?
 • Hvordan får du strategien ud at leve, så virksomheden når de strategiske mål?
 • Hvordan udvikler du dit eget personlige LEDERSKAB?
 • Hvordan gør du virksomheden til en attraktiv arbejdsplads?
 • Hvordan tiltrækker, motiverer, udvikler og fastholder du medarbejdere?
 • Hvilke forpligtelser har virksomheden ved at have ansatte?
 • Hvordan løses konflikter mellem medarbejdere?
 • Hvordan holder du en svær samtale?

Det er altså lige fra de lavpraktiske opgaver ved at have ansatte, dit ansvar og dine forpligtelser som leder og til hvordan I sammen sikrer, at virksomheden udvikler sig og når de strategiske mål.

Trejst Kompagniet som din professionelle udviklings- og sparringspartner

Hvad arbejder vi med? Helt konkret tager vi udgangspunkt i der, hvor du er lige nu og udvikler din(e):

 • Kompetencer – Både faglige og personlige
  Trivsel – Så du kan præstere bedre og mere
  Produktivitet – Så du udfører de rigtige opgaver

Vi klæder dig godt på inden for de 4 områder, så du kan udvikle dig og få succes med dit LEDERSKAB:

 • Ejerskab – At lede organisationen og udvikle forretningen
  Følgeskab – At stå stærkt i og udvikle dit personlige lederskab
  Fællesskab – At lede og udvikle team
  Medlemskab – At lede og udvikle medarbejder
Hvad hjælper vi med?

Grundlæggende arbejder vi med at udvikle et stærkt LEDERSKAB.

Hvis ikke du er klædt på, så er det opgaver, du synes er svære – eller som du måske skubber foran dig og ender med ikke at få gjort, fordi du ikke ved, hvordan du skal gribe det an. Dermed hindrer du virksomheden i at udvikle sig, og du – og dine medarbejdere – kan ende med ikke at lykkes eller ikke at trives.

Når du er klædt på, så bliver opgaver, du tidligere syntes var svære, til muligheder og potentialer til udvikling af virksomheden.

Trejst Kompagniet som din professionelle samarbejdspartner inden for LEDERSKAB, HR og økonomi

Tid er penge… og i mange tilfælde en knap faktor. Hvis du vurderer, virksomheden er bedre stillet ved, du bruger din tid bedst på andre dele af forretningen, udfører vi opgaver inden for LEDERSKAB, HR og økonomi for dig efter nærmere aftale. Vi ved, hvad vi kan – og også, hvad vi ikke kan. Rækker vores faglighed og kompetencer ikke til opgaven, så har vi allieret os med super dygtige samarbejdspartnere til specifikke områder.

Vi klæder dig godt på til et stærkt LEDERSKAB – eller hjælper med at udføre opgaver inden for LEDERSKAB, HR og økonomi – så du kan bruge tid på det, du er bedst til, og som er mest værdigivende og resultatskabende for virksomheden.

STÆRKT LEDERSKAB

Bliv klædt godt på til et stærkt LEDERSKAB. Et udviklingsforløb specifikt til dig, der er etableret virksomhedsejer, som nu vil udvikle og tage virksomheden videre til næste niveau. Et forløb med fokus på strategisk udvikling og kompetenceløft af dit LEDERSKAB. Et forløb med løbende professionel og værdigivende 1:1 sparring om lige præcis dine og virksomhedens muligheder og udfordringer. Undgå at det er begrænset indhold i dit LEDERSKAB, der er årsag til, at virksomheden ikke udvikler sig eller skaber resultater.

Et stærkt LEDERSKAB er fundamentet til virksomhedens succes.

LEDERSPARRING

Få professionel og værdigivende sparring til at komme godt videre med dit LEDERSKAB og i forhold til beslutninger, der har betydning for udvikling af virksomheden. For dig som ejerleder, der i noget omfang er klædt på til et eller flere af de fire områder inden for LEDERSKAB. For dig, der kan se det resultatskabende i at få hjælp og støtte fra en professionel udviklings- og sparringspartner på områder, hvor dit LEDERSKAB endnu ikke er stærkt nok.

Træf beslutninger på baggrund af et stærkt fundament. Brug professionel sparring til at gøre dit LEDERSKAB endnu stærkere.

TREJST UDFØRER OPGAVER

Få tid til at fokusere på det, du er bedst til og som skaber de bedste resultater for virksomheden, så udfør vi, eller er sparringspartner på administrative opgaver inden for LEDERSKAB, HR og økonomi. Det kan være i en kort periode, hvor I ikke kan afsætte ressourcerne, eller det kan være i en længere periode, hvis I vurderer, I ikke har de rette kompetencer i virksomheden til at udføre opgaverne. Vi indgår aftaler for adhoc opgaver eller i faste perioder – det, der passer præcist til jeres behov.

Gør det, du er bedst til – så udfører vi de opgaver for dig, vi er bedst til.

STÆRKT FÆLLES LEDERSKAB

Bliv klædt godt på til et stærkt fælles LEDERSKAB i den samlede ledergruppe. Et udviklingsforløb specifikt til jer i en ledergruppe, der har ønske om at udvikle et fælles fundament inden for LEDERSKAB til at sikre virksomhedens udvikling og succes. Et forløb med fokus på strategisk udvikling og kompetenceløft såvel af det individuelle som det fælles LEDERSKAB. Med løbende professionel og værdigivende 1:1 sparring om lige præcis jeres muligheder og udfordringer. Undgå at det er manglende fælles LEDERSKAB, der er årsag til, at virksomheden ikke har en klar retning og fælles mål og derfor ikke præsterer.

Et stærkt fælles LEDERSKAB er fundamentet til, virksomheden udvikler sig i samme retning og skaber bedre resultater.

 

STÆRKT LEDERSKAB FOR NY(ERE) IVÆRKSÆTTER

Bliv klædt godt på til et stærkt LEDERSKAB. Et udviklingsforløb specifikt til dig som iværksætter, der er blevet virksomhedsejer inden for de seneste par år og har nu 1-10 ansatte. Virksomheden er i udvikling, og til tider har du svært ved at følge med. Forløbet bygger på de 4 områder for LEDERSKAB og klæder dig på til at kunne lede og udvikle organisationen, medarbejderne og dig selv. Med løbende professionel og værdigivende 1:1 sparring om lige præcis dine og virksomhedens muligheder og udfordringer. Undgå at det er begrænset indhold i dit LEDERSKAB, der er årsag til, at virksomheden ikke udvikler sig eller skaber resultater.

Et stærkt LEDERSKAB er fundamentet for virksomhedens langsigtede succes.

UDFORDRET VIRKSOMHED?

Nye tider. Nye kompetencer. Nye muligheder. Dette forløb henvender sig til dig som virksomhedsejer, hvis virksomhed på den ene eller anden måde er påvirket af Covid19. Her får du et forløb, der klæder dig på til at sikre virksomheden et stærkt forretningsmæssigt fundament inden for områderne forretningsforståelse, -udvikling og LEDERSKAB. Med løbende professionel og værdigivende 1:1 sparring om lige præcis dine og virksomhedens muligheder og udfordringer. Undgå at det er manglende manglende kompetencer inden for forretningsforståelse og -udvikling samt LEDERSKAB, der er årsag til, at virksomheden ender med ikke at kunne overleve i en udfordret tid.

Dine forretningsmæssige kompetencer er nøglen til, virksomheden får succes i en ny tid.Et stærkt LEDERSKAB – så er du klædt godt på til at lykkes.

Undgå at det er dit manglende LEDERSKAB, der er skyld i virksomhedens manglende succes.

Hvad siger samarbejds-partnerne?

”Du er så dygtig – både fagligt og personligt, du har været guld værd. Jeg beundrer dig virkelig, og du kan tro at du giver mig en masse gå på mod – hvilket betyder så meget for mig! Jeg har altid følt en tryghed i dig. Bare på så kort tid – har du lært mig så meget uden du ved det! Med at undre sig, med at udvikle sig, med at tænke på at komme ud af sin komfortzone og bare tro på sig selv!”

”Tak for det rigtig gode professionelle samarbejde, vi har haft. Når der skrives professionelle, så bliver man lidt upersonlig – dertil vil jeg sig: Det er ikke muligt, for med dig vil man blive personlig uanset hvad. Med dit smittende positive syn, glæde og udstråling, ja så føler jeg mig som en meget personlig ven, når vi samarbejder om nok så alvorlige emner. Sarah mestrer at være professionel på en meget afslappet måde. Jeg har stor tillid til Sarah.”

”Vi har skullet bestige nogle bjerge sammen, og jeg er glad for, at Sarah har være med til at skubbe på, så vi kunne nå toppen og komme ned på den anden side.”